Home

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”” extended_padding=”1″ background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

[/column]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”#fff” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”” background_video=”” vertical_padding_top=”20″ vertical_padding_bottom=”20″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”move-into-slider” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”fade-in” implicit=”true”]

[wpv_sermons count=”1″ pagination=”false” cat=””]

[/wpv_sermons]

[/column_1]

[/column]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”center top” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”false” background_video=”” vertical_padding_top=”11″ vertical_padding_bottom=”50″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”Welkom by Moeder” title_type=”single” animation=”fade-in” width=”1/1″ last=”true”]

[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[push h=”10″]

Baie welkom by Moedergemeente.

Daar is ‘n baie besondere rede waarom jy hier inskakel. Daarom sien ons daarna uit om mekaar te ontmoet. Jou storie is vir ons belangrik.

Ons het twee eredienste op ‘n Sondag:

Engelse diens om 08:30. Afrikaanse diens om 10:00.

Tussen die twee dienste kuier ons saam in die saal. Daar is terselfdertyd ook ‘n Sopkombuis vir ons weerlose straatmense.

Moedergemeente is ‘n middestadsgemeente met ‘n unieke karakter waar ons ‘n Dienskneg Bediening vestig:

Middestad bediening

Waar dissipels dissipels maak

Waar kleurvolles meertalig ‘n tuiste het

Familie gerig is

Praktiese leer-ervarings moontlik maak

‘n Saamgroei geleentheid skep

Jeremia 29:7 – Bevorder die belange van die stad …, bid tot My vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange.

[/column_1]

[/column]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”true” extended_padding=”true” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”false” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”65″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”Ons Fokus” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

[column_1 width=”1/5″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”]

[services fullimage=”true” icon=”” icon_color=”” icon_size=”82″ background=”#b6edc8″ image=”http://ngkmoederwindhoek.com/wp-content/uploads/2013/03/Koninkryk.jpg” title=”Koninkryk van God” text_align=”center” button_link=”#” button_text=””]
ornament1Matt 6:33 Beywer julle allereers vir die koninkryk van God…

Om die mens te lei en begelei tot opbou van die koninkryk van God binne hedendaagse uitdagings.

Matt 28:19-20

Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

[/services]

[/column_1]

[column_1 width=”1/5″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”]

[services fullimage=”true” icon=”theme-circle-pulse” icon_color=”” icon_size=”82″ background=”#b6edc8″ image=”http://ngkmoederwindhoek.com/wp-content/uploads/2013/03/Eredienste.jpg” title=”Eredienste & Feeste” text_align=”center” button_link=”#” button_text=””]
ornament1Luk 19:46b My huis sal ‘n huis van gebed wees.

Matt 6:9 So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.

Ontwikkel openbare missiologies georiënteerde veeldoelige dienste/feeste – waar kinders van God aanbid (worship) en Jesus Christus aan heidene bekend gestel word.

[/services]

[/column_1]

[column_1 width=”1/5″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”]

[services fullimage=”true” icon=”theme-circle-pulse” icon_color=”” icon_size=”82″ background=”#b6edc8″ image=”http://ngkmoederwindhoek.com/wp-content/uploads/2013/03/Bedieninge002.jpg” title=”Bedieninge” text_align=”center” button_link=”https://ngkmoederwindhoek.com/bedienings-moeder/” button_text=””]
ornament1Matt 25:40 En die Koning sal hulle antwoord: “Dit verseker Ek julle: Vir sover julle sit aan een van die geringstes van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.”

Die Kerk is besig om te groei tot geestelike volwassenheid, met die oog op die Heropstanding en uiteindelike, totale transformasie.

In die Kerk word mense in die Heilige Gees gedoop. Daaruit vloei voort dat diesulke mense gawes het vir die uitsluitlike doel om te dien, bedien en op te bou.

[/services]

[/column_1]

[column_1 width=”1/5″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”]

[services fullimage=”true” icon=”theme-circle-pulse” icon_color=”” icon_size=”82″ background=”#b6edc8″ image=”http://ngkmoederwindhoek.com/wp-content/uploads/2013/03/Sending.jpg” title=”Missionêre Kerk” text_align=”center” button_link=”#” button_text=””]
ornament1Matt 28:19 Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hull in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.

Dat die kerk meer op sy uitstuur as op sy maintenance/instandhouding insigself sal fokus.

[/services]

[/column_1]

[column_1 width=”1/5″ last=”true” title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”]

[services fullimage=”true” icon=”theme-circle-pulse” icon_color=”” icon_size=”82″ background=”#b6edc8″ image=”http://ngkmoederwindhoek.com/wp-content/uploads/2023/02/dinkjeug1000.jpg” title=”Dink Jeug” text_align=”center” button_link=”https://ngkmoederwindhoek.com/moeder-gesinne” button_text=””]
ornament1

Beste Ouers

Dankie dat julle deel is van Moedergemeente.

Ons gesinne en kinders is vir ons belangrik. Ook omdat dit ‘n opdrag van God is.

Julle weet ons kinders is min en so-ook ons kapasiteite. Daarom het ons nie ‘n formele kategese stelsel nie. Ons geniet dit dat julle kinders saam met ons in die kerk is, en daarom wil ons vra dat julle as huisgesinne hulle sal help met hulle geloofgroei.

[/services]

[/column_1]

[/column]

[blank h=”60″]

[/blank]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”true” extended_padding=”true” background_color=”#efefef” background_image=”http://ngkmoederwindhoek.com/wp-content/themes/church-event/samples/images/bg_photo2.jpg” background_repeat=”no-repeat” background_position=”center top” background_size=”auto” background_attachment=”scroll” hide_bg_lowres=”” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”10″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

[blank h=”30″]

[/blank]

[/column]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”” background_image=”http://ngkmoederwindhoek.com/wp-content/themes/church-event/samples/images/bg_likes.png” background_repeat=”no-repeat” background_position=”center top” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”” background_video=”” vertical_padding_top=”11″ vertical_padding_bottom=”50″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”fade-in” width=”1/1″ last=”true”]

[column_1 width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[push h=”10″]

[/column_1]

[blank h=”30″]

[/blank]

[/column]

[blank h=”30″]

[/blank]